turk_dili
TÜRKÇE
Kendi dilini en iyi şekilde anlayan ve anlatan bireyler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz her ay için belirlenmiş olan proje kitaplarını okumak ve “Yaratıcı Düşünme ve Yazma” dersinin etkinlik görevlerini yerine getirerek kitap incelemeleri yapmaktan sorumludurlar.

TED Edirne Koleji Türkçeyi en doğru biçimde kullanabilen, anlayarak hızlı okuyan ve yorumlayabilen, eleştirip sorgulayabilen, duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlatabilen bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda ilkokul birinci sınıfta ilk okuma yazma yöntemi olarak; yazıda dik temel harfler, okuma sürecinde ise ses temelli cümle yöntemi kullanılmaktadır.

Okuma – yazma sürecinin ardından 1. Sınıflar dâhil tüm sınıflar düzeyinde öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilmeye ve bir konu üzerine yazılar yazmaya başlamaktadır. Öğrencilerimiz her ay için belirlenmiş olan proje kitaplarını okumak ve “Yaratıcı Düşünme ve Yazma” dersinin etkinlik görevlerini yerine getirerek kitap incelemeleri yapmaktan sorumludurlar.

Bunun yanı sıra her sınıf seviyesinde okuduğunu anlama ve dilbilgisi çalışmaları yürütülmektedir. Okuma alışkanlığının yerleştirilmesi için ise düzenli kütüphane kullanımı uygulaması mevcuttur. Öğrencilerimizin Türk ve Dünya çocuk edebiyatında önemli eserleri okumaları hedeflenmektedir.