Değerler Eğitimi Nedir?
“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Programının Amacı Nedir?
Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini uyarlar ve kullanır.
Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir. Tüm okul çalışanları okulun değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğunu paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda çalışırlar.
Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir.
Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler.

Okulumuzda Değerler Eğitimi
Okulumuzda Değerler Eğitimi çalışmalarına bu yıl “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” ile devam ediyoruz. “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Standardizasyon çalışmaları kapsamında Türk Eğitim Derneği Uzmanları, TED Alanya, TED Ankara, TED Antalya, TED Bursa ve TED Eskişehir öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından okul öncesi çocuklar için hazırlanmıştır. Bu set ile çocukların, değerlerin yaşandığı bir dünyanın içine girmeleri ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir sınıf ortamı yaratılması hedeflenmektedir.
“Kıvrık Nerede?”, çocukların hayal güçlerini çalıştıran, eğlenceli ve düşündürücü bir settir. Setin kitapları, yapılandırılmış bir program dahilinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. Zaman zaman kitaplar evlere gönderilerek aile katılımı etkinliklerinin de sizlerle birlikte sürdürülmesi düşünülmüştür; böylece çocuklarımızın yeni öğrenmelerinin pekiştirilmeleri planlanmakta ve değerlerin hayatlarındaki yerlerini farketmeleri hedeflenmektedir.