LİSELİ OLMAK

Lise eğitimi bireyin hayatında önemli bir dönüm noktası ve kişinin geleceği üzerinde derin etkiler bırakan temel bir aşamadır. Bu kritik süreç, bireyin akademik, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunarak, yeteneklerini keşfetmesini, bilgi birikimini artırmasını ve gelecekteki başarılarına sağlam bir temel oluşturmasını sağlar.

Lise eğitimi, bireyin temel akademik bilgilerini derinleştirdiği bir dönemdir. Matematik, fen bilimleri, edebiyat, sosyal bilimler gibi farklı alanlarda alınan dersler, gençlerin geniş bir perspektife sahip olmalarına olanak tanır. Bu bilgi birikimi, öğrencilere sorunları çözme, analitik düşünme ve eleştirel değerlendirme becerilerini kazandırarak, zengin bir düşünce yapısı oluşturmalarına yardımcı olur.

Lise, gençlerin gelecekteki kariyer hedeflerini belirlemeleri için kritik bir zaman dilimidir. Çeşitli ders seçenekleri ve rehberlik hizmetleri, öğrencilere kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetme fırsatı sunar. Bu süreç, öğrencilere gelecekteki mesleklerini daha bilinçli bir şekilde seçme şansı tanır.

Lise yılları, gençlerin sosyal ilişkiler kurma, liderlik becerilerini geliştirme ve sorumluluk alabilme yeteneklerini deneyimleme aşamasıdır. Okul içi etkinlikler, kulüpler, sportif faaliyetler ve projeler, öğrencilere sosyal becerilerini geliştirme ve takım çalışmasını öğrenme fırsatı sunar. Bu deneyimler, bireyin kişisel olgunluğa ulaşmasına ve toplum içinde aktif bir rol oynamasına katkıda bulunur.

Lise eğitimi, gençlere üniversiteye hazırlık sürecini başlatma ve kariyerlerini planlama şansı tanır. İyi bir lise eğitimi, öğrencilere çeşitli üniversitelere kabul edilme ve daha sonra istedikleri alanlarda başarıyla ilerleme imkanı sağlar. Ayrıca, lise diploması, iş dünyasına girişte önemli bir kriterdir ve iş bulma sürecinde rekabet avantajı sağlar.

Lise eğitimi, gençleri gelecekteki yaşamlarına hazırlayan bir köprüdür. Bu dönemde kazanılan bilgi, beceri ve deneyimler, bireyin hayatını şekillendirir ve ona başarılarını elde etmek için gerekli donanımları elde etme şansı sunar. Dolayısıyla, lise eğitimi sadece akademik bir aşama değil, aynı zamanda bireyin kendini keşfetme ve geliştirme sürecidir.

TED Edirne Koleji Anadolu Lisesinde öğrencilerimize tüm bu imkanları sağlayarak onları hem liseli olmak yolunda destekliyoruz hem de onları yaşama hazırlıyoruz.

AKADEMİK

Lise eğitimi öğrencinin kendini daha iyi tanıması, hedeflerini net bir biçimde tespit edip planlı bir şekilde ihtiyaçlarını belirleyerek amaca doğru ilerlemesi sürecidir.

Okulumuzda 9 ve 10. sınıf seviyeleri tüm branş derslerinin ortak olarak alındığı yıllardır. Öğrencilerimizin liseli olma süreci 9. Sınıfta öncelikle LGS-YKS arasındaki farkı öğrenmekle başlar. Ardından artan ders çeşitlerinin içeriği ve YKS’deki yerini anlamlandırma süreci başlar. 10.  sınıfta öğrencilerimize okul yönetimi ve rehberlik servisinin oluşturduğu bir takvim doğrultusunda Mesleki Yönelim Çalışmaları başlatılır. Bu süreçte öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini tanıma ve anlamlandırma süreçleri okul-öğrenci-veli iş birliği ile ele alınır.

Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaptıkları alan tercihine göre akademik derslerine başlar. TED Edirne Kolejinde alanında uzman öğretmenlerce uygulanan Üniversite Destek Eğitim Programı (ÜDEP) ile öğrenciler için yapılacak tüm çalışmalar büyük bir titizlikle belirlenir ve akademik yılın başında tüm veli ve öğrenciler ile paylaşılır.  Böylelikle bilinçli ve kendilerinden emin bir şekilde üniversiteye doğru yola çıkarlar.

Rehberlik servisinin uyguladığı envanterler, tüm branş öğretmenlerinin görüşleri, öğrenciler ile yapılan bireysel görüşmeler ve öğrenci-veli-okul yönetiminin bir arada yaptığı görüşmeler sonucunda alan seçimi süreci tamamlanmış olur.