Fark Yaratan Ulusal ve Uluslararası Programlar

TED Edirne Koleji Lisesi Ulusal ve Uluslararası Programlarıyla Fark Yaratıyor.
biypTürkiye'de sadece TED Okullarında uygulanan "Bilim insanı Yetiştirme Programı" (BİYP) dört yıllık bir lise programıdır. BİY programının müfredatı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış ve üniversitelerin iş birliği ile yürütülmektedir. Bilim insanı Yetiştirme Programı ile öğrencilere; bilim okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, yaşam ve kariyer yetkinlikleri kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca BİY programını tamamlayan öğrencilere TED Üniversitesi'nde %50 burs imkanı sunulmaktadır.btec


Türkiye'de sadece TED Okullarında uygulanan ve dünyadaki toplam 198 üniversiteye geçişte denklik kabul edilen BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışıdır. Amacı mevcut eğitim sistemini uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklemektir. BTEC programı ile; öğrencilerde yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri geliştirmek, öğrencilere hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak, öğrencileri önde gelen firmalar için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. BTEC programını tamamlayan öğrencilere TED Üniversitesi'nde %25 burs, programı tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilere ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne sınavsız geçiş imkanı sunulmaktadır.


udepÜDEP, TED Okularında öğrenim gören öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde uygulanan özel eğitim programıdır. Öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavına hazırlık sürecinde akademik ve rehberlik çalışmalarının düzenlenmesi, planlanması ve uygulanmasını kapsayan üniversite destek programı ÜDEP ile, öğrencilerin üniversiteye geçişte dışa bağımlılığının en aza indirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin durumu hakkında geri bildirim alınması, öğrencilerin durumu ile ilgili veli, ders öğretmeni ve okul yönetiminin haberdar edilmesi ve eksiklerin giderilmesine yönelik planlamalar yapılması hedeflenmektedir.


toeflTüm dünyada 150'den fazla ülkede uygulanan ve tarafsız olarak hazırlanıp değerlendirilen TOEFL sınavı için TED Okullarında özel hazırlık programı uygulanmaktadır. Program ile öğrencilerin İngilizceyi anlama ve kullanma düzeylerinin; yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerileri aracılığı ile geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Atatürk

Ansolon