TED Edirne Koleji Lisesi Ulusal ve Uluslararası Programlarıyla Fark Yaratıyor.
Oxford AQA International GCSE, dünya genelindeki öğrencilerin uluslararası standartlarda bir eğitim almasını sağlayan prestijli bir programdır. Bu program, uluslararası düzeyde tanınan ve saygı duyulan AQA (Assessment and Qualifications Alliance) tarafından desteklenmektedir. Oxford AQA International GCSE, öğrencilere mükemmel bir akademik deneyim sunmak için özenle tasarlanmış bir müfredat ve kaynaklar sunmaktadır.

Bu program, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerini, bilgilerini genişletmelerini ve yaratıcı düşünme becerilerini ilerletmelerini hedefler. Oxford AQA International GCSE, öğrencileri gerçek dünya bağlamlarında düşünmeye ve uygulamaya teşvik eden çok çeşitli öğrenme deneyimleri sunar. Bu şekilde, öğrenciler güncel olayları anlama, küresel perspektifler geliştirme ve küresel vatandaşlık değerlerini benimseme konularında kendilerini geliştirirler.

Oxford AQA International GCSE, geniş bir konu yelpazesine sahip zengin ve ilgi çekici bir müfredat sunar. Öğrenciler, beş ana konu alanında uzmanlaşabilir: Dil ve Edebiyat, Matematik, Fen Bilimleri, Beşeri Bilimler ve Yabancı Dil. Her alanda, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve eleştirel değerlendirme becerilerini geliştirebilecekleri geniş bir içerik yelpazesi sunulmaktadır.

Oxford AQA International GCSE, öğrencilere ileri düzeyde bir değerlendirme ve sınav sistemi sunar. Bu program, öğrencilerin akademik performansını objektif bir şekilde değerlendirmek için nitelikli öğretmenler ve uzmanlar tarafından tasarlanan kapsamlı bir değerlendirme sürecine dayanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak belirli konuları derinlemesine inceleme imkanı sunar.

Oxford AQA International GCSE, öğrencilere kapılarını açan bir programdır. Bu programı tamamlayan öğrenciler, uluslararası kabul görmüş bir nitelik elde etmiş olurlar. Aynı zamanda, üniversiteye giriş ve ilerleyen kariyerleri için sağlam bir temel oluştururlar.

Özetlemek gerekirse, Oxford AQA International GCSE programı, öğrencilere küresel bir başarı yolculuğu sunar. Akademik mükemmellik, analitik düşünme becerileri ve küresel farkındalık gibi değerlerin yanı sıra, öğrencilerin gelecekteki başarılarına temel oluşturan güçlü bir müfredat sunar. Oxford AQA International GCSE, dünya vatandaşları yetiştirmek için öğrencilere ilham veren bir eğitim yolculuğuna dönüşür. TED Edirne Koleji olarak yolculuğumuza Lisemizin 9 ve 10.sınıflarında İngilizce ile başlıyoruz.

AP programı lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin bağlılığına, tutkusuna ve sıkı çalışmasına dayalı zor fakat esnek bir akademik programdır.

AP dünya çapında Amerika hariç 116 ülkede yer alan 1000’ den fazla lise seviyesindeki okulda uygulanan global akademik bir programdır (AP Globally). AP sınavları, öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri dışında 60’tan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve/veya dersten muaf olmasını sağlamaktadır.

AP Programı yurtdışında üniversiteye yerleşim kabulünde öncelik sağlamaktadır. Seçkin üniversiteler, bir öğrencinin AP deneyiminin öğrencinin üniversiteye kabul edilme kararı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. AP üniversitelere öğrencinin eğitimini ciddiye aldığını belirten önemli bir göstergedir.Türkiye'de sadece TED Okullarında uygulanan "Bilim insanı Yetiştirme Programı" (BİYP) dört yıllık bir lise programıdır. BİY programının müfredatı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış ve üniversitelerin iş birliği ile yürütülmektedir. Bilim insanı Yetiştirme Programı ile öğrencilere; bilim okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, yaşam ve kariyer yetkinlikleri kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca BİY programını tamamlayan öğrencilere TED Üniversitesi'nde %50 burs imkanı sunulmaktadır.


Türkiye'de sadece TED Okullarında uygulanan ve dünyadaki toplam 198 üniversiteye geçişte denklik kabul edilen BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışıdır. Amacı mevcut eğitim sistemini uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklemektir. BTEC programı ile; öğrencilerde yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri geliştirmek, öğrencilere hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak, öğrencileri önde gelen firmalar için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. BTEC programını tamamlayan öğrencilere TED Üniversitesi'nde %25 burs, programı tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilere ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne sınavsız geçiş imkanı sunulmaktadır.

ÜDEP, TED Okularında öğrenim gören öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde uygulanan özel eğitim programıdır. Öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavına hazırlık sürecinde akademik ve rehberlik çalışmalarının düzenlenmesi, planlanması ve uygulanmasını kapsayan üniversite destek programı ÜDEP ile, öğrencilerin üniversiteye geçişte dışa bağımlılığının en aza indirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin durumu hakkında geri bildirim alınması, öğrencilerin durumu ile ilgili veli, ders öğretmeni ve okul yönetiminin haberdar edilmesi ve eksiklerin giderilmesine yönelik planlamalar yapılması hedeflenmektedir.