Okul öncesi rehberlik servisinin misyonu; öğrencilerimizi fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel açıdan en iyi şekilde ilkokula ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği sağlamaktır.
Okul öncesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenciye ve aileye yönelik rehberlik olarak iki aşamada yapılmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlikte okul olgunluğu çalışmaları, sınıf rehberlik çalışmaları, öğrencinin okula uyumu, davranış sorunlarına yönelik çalışmalar, okula hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.
Aileye yönelik rehberlikte ise veli ile bireysel görüşmeler yapılmakta, ailelere ve öğrencilere yönelik aylık kitap önerileri sunulmakta, ailenin çocukla ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlarına yönelik tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi (PDR) olarak, öğrencinin kendini tanıyan, çevresindeki olanakların farkında, karşılaştığı güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözebilen ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştiren bir kişi olarak, iletişim becerilerine sahip, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmeyi amaçlıyoruz.

Aile Katılım Etkinlikleri

Okul öncesi dönemde şüphesiz ki anne babaların okul sürecine aktif katılımı öğrencilerimiz için çok önemlidir. Ailelerin eğitim sürecinde yer almaları ve okul ortamına katkıda bulunmaları çocukların gelişimini pek çok açıdan destekler. Bu nedenle velilerimizi, kendi belirledikleri alanlarla (Örneğin: Kendi mesleği ilgili tanıtım, herhangi bir enstrüman ile ilgili bilgi, bir dans adımlamasını öğretmek gibi) ilgili deneyimlerini paylaşabilmeleri için okula davet ederiz. Böylece veli, çocuğu ve diğer öğrencilerle okulda bir etkinliği paylaşmış olur ve güzel anılarla okuldan ayrılır. Şuana kadar katılım gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz.