1BAŞVURU SÜRECİ VE KAYIT BİLGİLERİ

Anaokulu 3, 4 ve 5 Yaş: Kontenjan dahilinde başvuru sırasına ve PDR çalışmasına göre öğrenci alınmaktadır.

İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar: Kontenjan dahilinde başvuru sırasına ve PDR çalışmasına göre öğrenci alınmaktadır.

İlkokul 4. Sınıflar: Kontenjan dahilinde TED Okulları Giriş ve Bursluluk Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar: Kontenjan dahilinde TED Okulları Giriş ve Bursluluk Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Lise Sınıfları: Kontenjan dahilinde TED Okulları Giriş ve Bursluluk Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

2ÖĞRENCİ ALIM SINAVI HAKKINDA
Sınav Adı: TED Okulları Giriş / Bursluluk Sınavı Sınavın Amacı: Öğrencilerin temel disiplinlerde mevcut durumlarını belirleyerek okula kayıt için ön seçim oluşturmak, okulun kararına bağlı olarak burs verilecek öğrencileri belirlemek. Sınav Tarihi:
  • 6 Şubat 2022
Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2021 - 4 Şubat 2022 Sınav Düzeyleri: 2021 - 2022 öğretim yılında 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıflarda okuyan öğrenciler sınava başvuru yapabilir. Sınavlar okulumuzda yüz yüze yapılacaktır. Sınav Saati: Sınıf seviyelerine göre sınav süresi ve sınav başlama saatleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
Sınıf Düzeyi (2021-2022 Öğretim Yılında Okuduğu Sınıf) Soru Sayısı Sınav Süresi Sınav Başlama Saati Sınav Bitiş Saati
4. Sınıflar 75 Soru 120 dakika 14.00 16.00
5. Sınıflar 75 Soru 120 dakika 14.00 16.00
6. Sınıflar 75 Soru 120 dakika 14.00 16.00
7. Sınıflar 75 Soru 120 dakika 10.00 12.00
8. Sınıflar 75 Soru 120 dakika 10.00 12.00
9. Sınıflar 75 Soru 120 dakika 10.00 12.00
 
Sınıf Düzeyi (2021-2022 Öğretim Yılında Okuduğu Sınıf) Dersler/Soru Sayısı
Türkçe (9. Sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı) Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
4. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dakika
5. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dakika
6. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dakika
7. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dakika
8. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dakika
9. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dakika
Sınav Konuları: Sınav soruları TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmıştır. Sınav, alışıla geldikten farklı olarak, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme ögelerini ölçen özellikte olacaktır. Sınav Başvurusu ve Giriş Belgesi: Sınav başvurusu https://basvuruted.k12net.com/ adresinden online olarak yapılacaktır. Başvuru esnasında istenen bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır. Öğrenci “Sınav Giriş Belgesi” başvuru işlemi tamamlandığında sistemden otomatik olarak oluşacak ve çıktısı alınabilecektir.
3KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
Öğrenci, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
Velinin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için)
Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi
4TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR
Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED Edirne Kolejine geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde uygun kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir.