TÜRK EĞİTİM DERNEĞİNİN TARİHÇESİ
Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur.

Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü elde etmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Derneğimiz, köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte; aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan başarılı çocukların eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim sistemine maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİNİN VİZYONU
Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİNİN MİSYONU
• Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak,
• Okullarında yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek,
• Maddi imkânı yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek eğitimlerine devam etme olanağı tanımak,
• Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak,
• Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek,
• Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.