cografya
ÇOĞRAFYA

Coğrafya, dünyanın yüzeyini ve üzerindeki yaşamı anlamlandırmaya yardımcı olan heyecan verici bir bilim dalıdır. Coğrafya dersi, öğrencilere yerel ve küresel düzeyde çeşitli konuları keşfetme fırsatı sunarak, dünya üzerindeki olayları anlama ve etkileşimleri değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Coğrafya dersinde yer bilimi ve harita okuma becerilerini kazanan öğrencilerimiz haritalar aracılığıyla dünya üzerindeki yerleri tanıma, coğrafi koordinat sistemini anlama ve uzamsal ilişkileri keşfetme yeteneği kazanırlar.