din_kulturu
DİN KÜL. VE AHLAK BİL.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilere evrensel değerleri anlama, dinler arası hoşgörüyü geliştirme ve ahlaki sorumlulukları kavrama fırsatı sunan bir ders olarak öne çıkar. Bu ders, öğrencilere farklı dinlerin öğretilerini anlatarak, etik değerleri güçlendirmeyi ve öğrencilerin manevi gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. Dersimizde, öğrencilere din ve bilim arasındaki ilişkiyi anlatarak, bu iki önemli alanın birbirini tamamlayan yönlerini keşfetme fırsatı sunarız. Bu, öğrencilere bilimsel düşünceyle dini öğretileri sentezleme yeteneği kazandırır.