felsefe
FELSEFE

Felsefe, insanın varoluşsal sorulara cevap arama, dünyayı anlama ve düşünsel bir derinlik kazanma çabasının bir yolu olarak öne çıkar. Felsefe dersi, öğrencilere eleştirel düşünme becerileri kazandırmanın yanı sıra hayatın temel sorularına da yanıtlar arama fırsatı sunar. Öğrencilere etik ve ahlaki değerleri anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırır. İyi ve kötü, doğru ve yanlış gibi kavramlar etrafında dönen etik konular, öğrencilere kendi değer sistemlerini oluşturma ve bu değerlere sadık kalma konusunda rehberlik eder.