ingilizce
İNGİLİZCE

Kültürel ve kültürlerarası perspektif sahibi, küreselleşen dünyaya entegre olabilen öğrenciler yetiştirme hedefimize ulaşabilmek adına okulumuzda, öğrencilerimizi eleştirel düşünen ve açık fikirli bireyler olmaya teşvik eden İngilizce derslerini IGCSE programı ile birleştiriyoruz.

Uluslararası standartlara uygun olarak dil becerilerini kapsayan etkinliklerle ve IGCSE programının öngördüğü beceri temelli dil edinimi metodu ile öğrencilerimizin hedef dilde etkin bir şekilde iletişim kurması amaçlarımız arasındadır.

Çoklu dil edinimi metoduna göre tasarlanan ve IGCSE programının sunduğu çerçeve içinde öğrencilerin konuşma, dinleme, yazma, okuma gibi dil becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler İngilizce derslerinin temelini oluşturmaktadır.  9. ve 10. sınıflarımızda, Main Course derslerine ek olarak uygulanan, daha çok konuşma ve yazma etkinliklerini kapsayan skills dersleri deneyimli yabancı öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Tematik yaklaşımı ön plana aldığımız İngilizce derslerinde zaman zaman farklı online aktiviteler ve flipped classroom gibi deneysel çalışmalar yapıldığı gibi yıl boyunca verilen ödevlerde bireysel çalışmaların yanı sıra, grup çalışmalarına da yer verilmektedir.

IGCSE programında yer alan etkinlik takvimi okulumuz özelinde oluşturulup, sene boyunca sınıf ortamında veya dışında yapılacak tüm faaliyetler programa uygun olarak planlanmaktadır.

Öğrencilerin sınıflarında kendi dil becerilerine sahip diğer öğrencilerle bir arada olmaları önemlidir. TED Edirne Koleji Anadolu Lisesi İngilizce bölümü olarak 9 ve 10. Sınıflarda öğrencilerin kendi dil becerilerine uygun planlanmış ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan dil öğretim yaklaşımını ortaya koymak en temel amaçlarımız arasındadır.

Bunu başarabilmek için öncelikle her öğrencinin mevcut dil yeterlilik seviyesini belirlemeyle başladığımız, daha sonra her öğrencinin gelişimine en iyi şekilde yardımcı olacak farklı sınıflara ayrıldığı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu program öğrencilerin dil yeterlilik seviyelerinin nasıl belirlenebileceğine ve eğitimcilerin daha sonra öğrencilere en iyi desteği sağlamak için öğretimlerini ve kaynaklarını nasıl uyarlayabileceklerine odaklanmaktadır.

Dünya genelinde birçok kurum/kuruluş dil öğretiminde dil bilgisi seviyesini ölçmek ve açıklamak için Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR)’ni tercih etmektedir. TED Edirne Koleji Anadolu Lisesinde de kullanılan CEFR ölçeği, altı farklı dil yetenek seviyesine (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ayrılmıştır. Bunlar, başlangıç seviyesinden (A1) çok ileri seviyeye (C2) kadar uzanmaktadır.

Temel Kullanıcılar (A1 ve A2): Günlük durumlarda yaygın olarak kullanılan ifadeler ve temel kelime dağarcığı ile iletişim kurabilirler.

Bağımsız Kullanıcılar (B1 ve B2): Anadili İngilizce olan kişiler ile çaba sarf etmeden iletişim kurabilmek için gerekli akıcılığa sahiptirler.

Yetkin Kullanıcılar (C1 ve C2): Genellikle iş ve/veya çalışma ile ilgili karmaşık iletişim görevlerini başarabilen öğrenenleri ifade eder.