kimya_rev
KİMYA

Kimya, evrenin temel yapı taşlarını anlama ve maddenin sırlarını çözme bilimidir. Bu ders, öğrencilere atomik ve moleküler düzeydeki olayları anlamak, kimyasal reaksiyonları keşfetmek ve günlük yaşamda karşılaşılan kimyasal süreçleri anlamak için güçlü bir temel oluşturan kimya dersi ile öğrenciler maddenin temel yapı taşları olan atomlar ve moleküller hakkında detaylı bilgiler elde eder. Kimyasal bağlar, elementler ve periyodik tablo gibi temel konular, öğrencilere evrende nelerin meydana geldiğini anlama yolunda temel bilgiler sunar. Kimya dersleri öğrencilere teorik bilgileri pratiğe dökebilecekleri bir dizi laboratuvar deneyimi ve pratik uygulama sunar. Kimyasal sentezler, reaksiyonlar ve analizler, öğrencilere bilimsel yöntemi anlama ve uygulama fırsatı tanır.