REHBERLIK
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ
Lise Çalışmalarımız
TED Edirne Koleji’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak amacımız; öğrencilerimizin yeteneklerini ve yeterliliklerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olmak, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak kendilerini tanıma ve keşfetmeleri yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmaları ve doğru tercih yapmaları için rehberlik etmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin okula, topluma uyum sağlayan, iletişim becerilerine sahip, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Kendilerine ve çevresine duyarlı, barışık bir bakış açısı oluşturmalarına yol gösterici olmaktır. Psikolojik, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için takip etmek, önleyici, çözüm ve süreç odaklı yaklaşım ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve gelişim özellikleri göz önüne alınarak bireysel ve grup çalışmaları ile destek vermektir.
TED Edirne Koleji’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrenci, öğretmen, aile ve idare ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik İlkeleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik İlkeleri Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:
a) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
b) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
c) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır.
d) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
e) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
f) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler
Sınıf Rehberlik Çalışmaları
Oryantasyon Çalışmaları
Öğrenme Stilleri Çalışmaları
Verimli Ders Çalışma Teknikleri Çalışmaları
Mesleki Rehberlik ve Kariyer Çalışmaları
Sınav Kaygısı Çalışmaları
Üniversite Tanıtım Gezileri
Üniversiteye Giriş Bilgilendirme Çalışmaları

Velilere Yönelik Çalışmalar
Anne-Baba Eğitimleri
Genel Veli Seminerleri
Bültenler