tarih
TARİH

Tarih, insanlık hikayesinin dokusunu oluşturan, geçmişteki olayları anlama ve yorumlama bilimidir. Tarih dersi, öğrencilere geçmişin derinliklerine inme fırsatı sunarak, kültürel mirasımızı anlama, toplumların evrimini kavrama ve dünya olaylarının nedenlerini değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlarken geçmiş ile günümüz dünyası arasında bağlantılar kurma ve gelişmeleri analiz edebilme fırsatı sunar.