turk_dili
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
"Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar." Muhsin Ertuğrul

TED Edirne Koleji’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri MEB programına bağlı olarak edebiyatla ilgili bilgilerin yanı sıra “aktif öğrenme ve öğretme” ilkesine göre işlenmektedir. Atatürk ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimize dilin inceliklerini keşfedecekleri, dil bilinci ve becerilerini geliştirecekleri bir zemin hazırladık. Öğrencilerimizin edebiyatla temasının okuyucu rolüyle sınırlanmaması için yazma, dinleme ve konuşma yoluyla dil ve edebiyat bilgilerini hayatlarında kullanmalarına olanak sağlayacak çalışmalara yer verdik. Bu çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimizin;

• Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramalarını,
• Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımalarını,
• Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamalarını,
• Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmalarını,
• Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmelerini ve okuma alışkanlığı kazanmalarını,
• Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmelerini ve değerlendirmelerini amaçladık.

TED Edirne Koleji’nde öğrencilerimize sadece bilgi vermekle kalmayıp öğrencilerimizin iş birliği yapmalarına ortam hazırlayıp tartışma yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirmelerini ilke edinmekteyiz. Aynı zamanda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde “Soru cevap, proje, sınıf içi grup çalışmaları, gezi-gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme, canlandırma (drama) yöntemleri, sunum, hazırlıklı/hazırlıksız konuşma, farklılaştırma” öğretmenlerimiz tarafından kullanılan yöntemlerdir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde MEB ders kitabı, soru bankaları, konu bazında yaprak testler, TDK Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Atasözü ve Deyimler Sözlüğü, ders sunumları, eser inceleme ve ders notu kitapçıkları, akademik makaleler, güdümlü okuma kitapları kaynak olarak kullanılmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak resmi ve özel kurumlar tarafından düzenlenen yazma yarışmalarına katılım gösterir, ders içeriğini destekleyecek geziler ve Kitap Haftası etkinlikleri planlayıp ülkemizdeki değerli yazarları da öğrencilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyarız.