turk_dili
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Dili ve Edebiyatı dersi; dilin gücünü keşfetme, edebi eserler aracılığıyla kültürü anlama ve öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırma amacı taşır. Bu ders; öğrencilere Türkçenin zenginliğini, edebiyatın evrensel dilini ve kültür mirasımızın önemini anlatarak öğrencileri dilin büyülü dünyasına davet eder. Farklı dönemlerden eserlerle tanışma fırsatı elde eden öğrenciler klasik ve çağdaş Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatından örneklerle edebiyatın evrensel dilini kavrar ve farklı kültürlerle empati kurma yeteneği kazanır. Edebî eserleri anlama, yorumlama ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği; öğrencilere güçlü bir düşünsel çerçeve sağlar.