Akademik gerekliliklerin yanı sıra iş dünyasının beklentilerini de göz önünde bulunduran öğretim programları ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye’de ilk kez TED Okulları’nda uygulanmaya başlanmıştır.
BTEC NEDİR?
Business and Technology Education Council Qualifications (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları) Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programları, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışına sahiptir.
Öğrencilerde yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri geliştirmeyi, onlara hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmayı ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir.
Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

TED Edirne Koleji Anadolu Lisesinde uygulanan BTEC programı sayesinde öğrenciler,

• 25 sektörde 700’den fazla meslek alanı ve 1500 program içerisinden ilgilerine uygun alanlarda çalışma fırsatı,
• Yaptıkları çalışmalarla uluslararası düzeyde kabul gören “award, certificate, diploma” düzeylerinde “BTEC mesleki yeterlilik” belgeleri kazanma fırsatı,
• Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde eğitim fırsatı,
• Mesleki uzmanlık alanında ve akademik anlamda ilerleme fırsatı bulurlar.

BTEC ile öğrenciler,

• içinde bulundukları mevcut eğitim sisteminde uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklenmekte,
• yükseköğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazanmakta,
• 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programdan faydalanma imkânı bulabilmekte,
• 21. yüzyıl genç neslinin farklı meslek alanlarını deneyecek olmalarından hareketle daha ortaokul ve lise düzeylerinde farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını, yeterliklerini vb. görme fırsatını yakalamakta,
• yurt dışında öğrenim görmek istedikleri alanda yetişebilmekte,
• Türkiye’de üniversite giriş sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş sürecinde güçlenmektedir.

BTEC programları ile öğrencilerin,

• Araştırma
• Yaratıcı Düşünme
• İnovasyon
• Girişimcilik
• Eleştirel Düşünme
• Problem Çözme
• Bireysel Öğrenme
• Özgün Ürün Oluşturma
• İşbirliği
• Esneklik ve Uyum
• Planlama
• Sunum
• İletişim
• Risk Alma
• Öz Değerlendirme
• Öz Yönetim
• İş Alanına Özgü becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

BTEC programları 85 ülkede uygulanıyor. Yıllık ortalama 4 milyon öğrenci BTEC sertifikaları ve diplomaları almaya hak kazanıyor.

Yurt dışında BTEC programlarını uygulayan okullarda öğrencilerin

• ilgi alanları doğrultusunda daha bilinçli üniversite tercihi yaptıkları,
• meslek seçiminde bilinçlendikleri,
• okula duydukları aidiyetin arttığı,
• özgüvenlerinde artış olduğu,
• kendilerini değerlendirmeyi öğrendikleri görülmüştür.

BTEC 738 üniversite ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
• University of Oxford
• Yale University
• Middlesex University
• Colorado State University
• Oxford Brookes University
• University of Tampa
• Ryerson University
• Cardiff Metropolitan University
• Teesside University
• James Cook University
• Hong Kong University of Science and Technology
• Macquarie University vb
BTEC programları farklı alanlarda ve seviyelerde uygulanmaktadır. Bu programlar, ünitelerin yoğunluğuna ve ders saatlerine bağlı olarak çeşitli seviyelere ayrılmıştır. Programların içeriği seviye arttıkça zenginleşmekte, kredi sayısı artmakta ve uygulama süresi uzamaktadır. Her alan ve seviyede zorunlu ve seçmeli ünite sayısı, ünite içerikleri, değerlendirme ölçütleri ve puanlandırma sistemleri birbirinden farklılık göstermektedir.
TED Okullarında Uygulanan BTEC Programları
TED Okullarında, BTEC programlarının öğrenmeöğretme süreçleri, öğretim materyalleri ve ünite görevlerinin hazırlanmasında okullarımızda görev yapan program geliştirme uzmanları, ölçme değerlendirme uzmanları ve alan öğretmenleri işbirliği içerisinde çalışmakta ve uygulamalar öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. BTEC programları çoğunlukla İngilizce dilinde uygulanmaktadır.
BTEC programları TED Okulları’nda Pearson ile imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmaktadır.
Pearson BTEC web sayfasına ulaşmak için tıklayın.
İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları (BTEC) hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru için: +90 284 226 00 04 / [email protected]