Bilişim Teknolojileri etkinliğinde öğrenciler temel bilgisayar becerileri kazanırlar. Aynı zamanda seviyelerine uygun başlangıç düzeyi Kodlama ve Robotik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Yapılan çalışmalarda, çocuğa öğrendiklerini tekrar etme ve bir sonraki aşamaya geçme olanağı vermektedir. Bu deneyimler çocuğun keşfederek öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçleri kullanmasını sağlar. Çocuklar bilgisayarla öğrenme süreci içindeyken kendi başlarına öğrenme yolları geliştirmeyi başarabilir ve her çocuk kendi hızına göre ilerleme sağlayabilir. Aynı zamanda kendi stratejilerinin eksikliklerini, kendi potansiyel güçlerini, özgün durumlarını fark edebilir.

Bilgisayar alanındaki dersler çocukların el göz koordinasyonunu, algılama yeteneklerini, bilişsel becerilerini ve yaratıcılıklarını da geliştirmektedir.