Satranç etkinliği masallarla, görsel ve uygulamalı anlatımla yapılmaktadır. Çocuklara öncelikle satranca karşı ilgi oluşturma ve stratejik düşünme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Satrancı oynayarak ve eğlenerek öğrenirlerken, satranç eğitim panosu, satranç ile ilgili filmler, satranç takımları, bahçe satrancı kullanılmaktadır. Satranç etkinliğinde çocukların sıra bekleme, zamanı kullanma, mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulama, neden sonuç ilişkisi kurma ve problem durumlarına çözüm üretme becerilerinin gelişimi desteklenir.