Yabancı dil eğitiminde 3 ve 4 yaş gruplarında çocuklara İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda etkinliklerde çocukların en iyi ve en kalıcı şekilde yaparak ve yaşayarak öğrendikleri göz önünde bulundurularak harekete dayalı aktiviteler (Total Physical Response/TPR), oyunlaştırma odaklı (Game Based Learning) ve oynarken İngilizce öğrenebilecekleri uygulamalar yer almaktadır.
Yabancı bir dil öğrenmeye erken yaşta başlamak gerekir, zira çocuğun yaşı ne kadar küçük ise, dil edinimi o kadar kolay olur. Çocukları İngilizce etkinliğine hazırlamak amacıyla her gün rutin olarak Greetings (Karşılama), Days of the Week (Haftanın günü), Weather (Hava Durumu) vb. uygulamalar yapılır.
TED Edirne Kolejinde uyguladığımız eğitim-öğretim programına uluslararası standartlar yön verir ve her bir sınıf seviyesi; çocuğun sosyal, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini sarmal yöntemle destekleyecek şekilde yapılandırılır.
Programımız 4 ve 5 yaş gruplarında da, İngilizce becerilerinin gelişimini en üst düzeye çıkarmak için tematik yaklaşımın yanı sıra öğrenme stratejileri, eleştirel düşünme ve çalışma becerileri ile zenginleştirilmiştir. Türk Eğitim Derneği okullarındaki öğretmenlerin yer aldığı çalışma grubu tarafından hazırlanan Avrupa Dil Çerçevesi, Common European Framework (CEFR), standartlarına uygun “TEDdy’s Ready” kitapları kullanılmaktadır. Kullanılan kitaplar öğrenci kitabı ve çalışma kitabını içeren set interaktif CD, animasyon CD ve şarkı CD’leri ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca kitap setlerimiz mini hikaye kitaplarını da içerir.