bilisim_teknolojileri
Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin teknolojiyi yaratıcılıklarıyla aktif ve çok yönlü olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimiz, bilişim teknolojilerini her alanda bir araç olarak kullanma bilinci kazanarak bu bilinci günlük yaşamlarına taşımaktadırlar. Ortaokulda tüm sınıf kademelerinde haftada 1 ders saati olan Bilişim Teknolojileri dersi ayrıca haftada 2 saat olarak kulüp çalışmalarımızda da öğrencilerimize verilmektedir.

Ortaokul seviyesinde Bilişim Teknolojileri dersi hedefleri;
• Teknolojiyi yakından tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
• Günlük hayattaki teknolojik araçların kullanım amaçlarını öğrenme,
• Bilgisayarın donanımını ve yazılımını tanıma,
• Bilgisayarların, makinelerin ve robotların çalışma mantığını anlama,
• İnternet güvenliği, siber zorbalık, bilişim etiği gibi kavramları öğrenme,
• Dijital vatandaşlık ilkelerine uyan bir birey olabilme,
• Resim, kelime işlem, sunum, tablolama programlarını amaca uygun kullanabilme,
• Bulut bilişim kavramını öğrenerek Google eğitim araçlarını kullanabilme,
• Tasarım odaklı düşünerek çeşitli programlarda ürün geliştirme,
• Analitik düşünme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması,
• Blok tabanlı programlamadan metin tabanlı programlamaya geçip projeler geliştirebilme,
• Robotik materyaller ve seviyelere göre uygulamalarla kodlama eğitimi verilmesidir.

Diğer branş öğretmenleri ile yıl içinde ortak çalışmalar yapılarak müfredat ile ilgili dijital kaynaklar belirlenip Bilişim Teknolojileri derslerinde bilgisayar destekli öğretim ve disiplinler arası çalışmalar gerçekleşmektedir. Her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde tasarlanan bilgisayar laboratuvarımızda öğrencilerimiz Robotik - Kodlama derslerindeki çalışmalarını okul içi ve dışı platformlarda sunmaktadır.