Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

din_kulturu_ve_ahlak_bil
DÜN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ortaokulda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersimiz, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları üzerine kurulmuş bir programla yürütülmekte; program bilgi, beceri ve değer kazandırmayı hedeflemektedir.
Bu programla öğrencilerimizin aklın ve bilimin ışığında insani, ahlaki değerleri bilen ve içselleştiren, kendi dinini tanıyan ve başka dinlere karşı saygılı, anlayışlı ve hoşgörülü olan; beden, zihin ve ahlâk bakımından sağlıklı, dengeli bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon